piątek, 14 września 2012

Konkurs plastyczny








 Regulamin Konkursu plastycznego
organizowanego przez Filię nr 10 Miejskiej Biblioteki Łódź-Bałuty
dla dzieci i młodzieży na plakat promujący czytelnictwo.





1. CELE KONKURSU:

Celem ogłoszonego przez bibliotekę konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzież biblioteką jako nowoczesną instytucją a także promowaniem czytelnictwa.


2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

·        Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży
Kategorie wiekowe od 5 do 15 lat
o                  od 5 do 7 lat
o                  od 8 do 11 lat
o                  od 12 do 15 lat
·        Formy prezentacji:
o                  prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną
o                  prace należy wykonać samodzielnie nie zbiorowo
o                  każdy uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę
  o                  każda praca powinna, na odwrocie, zostać opatrzona opisem: tytuł, data oraz miejsce wykonania, imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa,adres przedszkola lub szkoły
·        Zgłoszenia:
 Prace konkursowe należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą do dnia 25 września 2012  na adres:
 Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty
 Filia nr 10 ul. 11 Listopada 79
  Łódź 91-372


3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

·        Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09 października 2012 r.
·        Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w bibliotece, pod numerem tel. 42 659-10-81 lub e-mailem: balutyf10@mbpb.lodz.pl
·        Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach biblioteki
·        Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
                         wykorzystanie prac do wystawy




Brak komentarzy:

Prześlij komentarz