środa, 19 września 2012

W dniu 18 września odbyło się pasowanie na czytelnika najmłodszych czytelników czyli dzieci z Przedszkola Miejskiego na 16 w Łodzi. W tajniki bibliotecznych ciekawostek wprowadziła najmłodszych Kamila Trębacz, pracownica biblioteki. Objaśniła jak należy korzystać ze zbiorów bibliotecznych, zapoznała z książka i wytłumaczyła jak należy się z nią obchodzić. Następnie przedszkolaki złożyły oficjalne ślubowanie jednak wcześniej miały możliwość wysłuchania bajki w aranżacji pani Kamili. Przysięga

My przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 16 w Łodzi
uroczyście przyrzekamy
że będziemy książki kochać,
krzywdy zrobić im nie damy,
i wskazówek i rad książek
będziemy słuchać z uwagą.
Obowiązki czytelnika
traktować z wielką powagą!
-         PrzyrzekamyJesteśmy przyjaciółmi Ziemi

 
W dniu 18 września odbyły się zajęcia dla uczniów klasy 3 ze Szkoły Podstawowej nr 122 pt.: Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi. Głównym celem było kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci, jak postępować aby chronić środowisko naturalne. Ziemia była zawsze naszym domem, kiedyś ludzie bardzo ją kochali, troszczyli się o nią i opiekowali. Nazywali ją Matką i nadali jej piękne imię Gaja. Później ludzie zapomnieli o tym, zaczęli ją niszczyć, siłą wydzierać jej bogactwa i tajemnice. Dlatego Ziemia dziś bardzo choruje i potrzebuje naszej pomocy.


Śmieciowe ABC
Na zajęciach omówione zostały najważniejsze pojęcia związane z rodzajem odpadów, ich utylizacją. Podkreślana była istota segregacji.
Podsumowaniem zdobytych informacji było rozwiązywanie testu ekologicznego, i uzyskanie dyplomu małego ekologa.piątek, 14 września 2012

Konkurs plastyczny
 Regulamin Konkursu plastycznego
organizowanego przez Filię nr 10 Miejskiej Biblioteki Łódź-Bałuty
dla dzieci i młodzieży na plakat promujący czytelnictwo.

1. CELE KONKURSU:

Celem ogłoszonego przez bibliotekę konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzież biblioteką jako nowoczesną instytucją a także promowaniem czytelnictwa.


2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

·        Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży
Kategorie wiekowe od 5 do 15 lat
o                  od 5 do 7 lat
o                  od 8 do 11 lat
o                  od 12 do 15 lat
·        Formy prezentacji:
o                  prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną
o                  prace należy wykonać samodzielnie nie zbiorowo
o                  każdy uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę
  o                  każda praca powinna, na odwrocie, zostać opatrzona opisem: tytuł, data oraz miejsce wykonania, imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa,adres przedszkola lub szkoły
·        Zgłoszenia:
 Prace konkursowe należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą do dnia 25 września 2012  na adres:
 Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty
 Filia nr 10 ul. 11 Listopada 79
  Łódź 91-372


3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

·        Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09 października 2012 r.
·        Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w bibliotece, pod numerem tel. 42 659-10-81 lub e-mailem: balutyf10@mbpb.lodz.pl
·        Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach biblioteki
·        Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
                         wykorzystanie prac do wystawy